kontrola dostępu

Jest to najczęściej bezobsługowy (wygoda i oszczędność) system identyfikacji osób i kontroli dostępu do danych pomieszczeń. Mamy możliwość ustalenia harmonogramu czasu dostępu, czyli dana osoba ma dostęp do pomieszczeń tylko w wyznaczonych godzinach. Możemy kontrolować osobę gdzie się znajduje, jaki czas tam przebywa, możemy sprawdzić ogólny czas pracy z podziałem na czas przebywania w danej strefie lub pomieszczeniu.

Na kontrolowanie pojedynczego przejścia składa się zabezpieczenie drzwi, czyli trzymacz lub elektro-zaczep, (czytnik) do wprowadzenia kodu lub przyłożenia karty (czujnik drzwi), który sprawdza czy są otwarte oraz kontroler do zarządzania. Kontrolery możemy ze sobą łączyć za pomocą magistrali oraz podłączyć do komputera, co ułatwi nam nadzór i zarządzanie. Systemy takie montujemy najczęściej w miejscach, gdzie przebywa większa ilość osób i kontrolowanie dostępu do danych pomieszczeń byłoby dość uciążliwe. Natomiast system sam się tym zajmuje oczywiście zapisując wszystko.

  • kontrola-dostepu
  • kontrola-dostepu
  • kontrola-dostepu
  • kontrola-dostepu
  • kontrola-dostepu
wróc